Metodinės grupės

I. Lietuvių kalbos metodinė grupė

Pirmininkė – A. Mikalkevičienė, mokytoja metodininkė

S. Kontrimienė – mokytoja metodininkė

E. Mažeikienė – mokytoja metodininkė

J. Montrimienė – mokytoja metodininkė

Ž. Siniuvienė, mokytoja metodininkė

R. Šalčiuvienė – mokytoja metodininkė

A. Urbanavičius – vyresnysis mokytojas

II. Užsienio kalbų metodinė grupė

Pirmininkė – K. Vilkauskienė, mokytoja metodininkė

A. Būdienė – mokytoja metodininkė

J. Baladžanian-Čemakina – vyresnioji mokytoja

R. Daugirdienė – mokytoja metodininkė

O. Gilienė – mokytoja metodininkė

J. Janoniemė – mokytoja metodininkė

I. Karpičienė – vyresnioji mokytoja

I. Rakovienė – mokytoja

M. Šelg – mokytoja

I. Vysockaja – mokytoja metodininkė

D. Zigmantienė – vyresnioji mokytoja

III. Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

Pirmininkė – R. Ignatavičienė, mokytoja metodininkė

J. Bubelienė – mokytoja metodininkė

I. Asakavičienė – vyresnioji mokytoja

R. Jauniškienė – vyresnioji mokytoja

J. Kuliukienė  – mokytoja metodininkė

J. Petkevičienė – mokytoja metodininkė

M. Valentėlienė – mokytoja metodininkė

D. Želvienė – mokytoja metodininkė

IV. Socialinių mokslų metodinė grupė

Pirmininkas – R. Birieta, mokytojas metodininkas

A. Čižauskienė mokytoja metodininkė

R. Kairaitytė – mokytoja metodininkė

E. Kalantienė – vyresnioji mokytoja

D. Kozlovskij – mokytojas metodininkas

A. Ribikauskas – mokytojas metodininkas

R. Sabūnienė – mokytoja metodininkė

J. Sereičikienė – mokytoja metodininkė

A. Šadys – mokytojas

V. Turbienė – mokytoja metodininkė

V. Žekonienė – mokytoja metodininkė

V. Gamtos mokslų metodinė grupė

Pirmininkė – R. Grybaitė, mokytoja metodininkė

V. Aleknienė – mokytoja metodininkė

S. Andraikėnas – mokytojas metodininkas

S. Bačinskienė – mokytoja metodininkė

A. Bižytė-Petrovskienė – mokytoja

J. Bužinskienė – vyresnioji mokytoja

D. Burkienė – mokytoja

Ž. Roličiūtė – mokytoja metodininkė

VI. Menų, technologijų metodinė grupė

Pirmininkė – A. Vekterienė, mokytoja metodininkė

N. Antanavičienė – mokytoja metodininkė

A. Valotkienė – mokytoja

L. Kantakevičienė – mokytoja metodininkė

R. Kisielius – mokytojas metodininkas

M. Matusevičius – vyresnysis mokytojas

VII. Kūno kultūros metodinė grupė

Pirmininkas – Jūratė Blažonienė, mokytoja metodininkė

N. Antanavičienė – mokytoja metodininkė

J. Blažonienė – mokytoja metodininkė

R. Gudauskas – vyresnysis mokytojas

D. Greviškis – mokytojas metodininkas

A. Nachajus – vyresnysis mokytojas

J. Varnelis – mokytojas metodininkas

 

VIII. 1-4 gimnazijos klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė –  Žydronė Siniuvienė

   

Specialistai:

N. Šidagienė – sveikatos priežiūros specialistė

L. Calko – vyresnioji socialinė pedagogė

L. Kalantienė – bibliotekos vedėja

L. Vitkė  – mokytoja, psichologė

Ž. Kavaliauskienė – skaityklos vedėja

L. Ribinskaitė – vyresnioji specialioji pedagogė

J. Sereičikienė – karjeros koordinatorė

 

Gimnazijos metodinė taryba:

Pirmininkė – Jūratė Montrimienė, mokytoja metodininkė

Ramūnas Birieta – mokytojas metodininkas

Jūratė Blažonienė – mikytoja metodininkė

Rita Grybaitė – mokytoja metodininkė

Rima Ignatavičienė – mokytoja metodininkė

Asta Mikalkevičienė – mokytoja metodininkė

Angelija Vekterienė – mokytoja metodininkė

Katažina Vilkauskienė – mokytoja metodininkė

Comments are closed.