Metodinės grupės

I. Lietuvių kalbos metodinė grupė

Pirmininkė – E. Mažeikienė, mokytoja metodininkė

S. Kontrimienė – mokytoja metodininkė

A. Mikalkevičienė – mokytoja metodininkė

J. Montrimienė – mokytoja metodininkė

Ž. Siniuvienė, mokytoja metodininkė

R. Šalčiuvienė – mokytoja metodininkė

A. Urbanavičius – vyresnysis mokytojas

II. Užsienio kalbų metodinė grupė

Pirmininkė – J. Janonienė, mokytoja metodininkė

A. Būdienė – mokytoja metodininkė

R. Daugirdienė – mokytoja metodininkė

O. Gilienė – mokytoja metodininkė

I. Karpičienė – vyresnioji mokytoja

R. Miknienė – vyresnioji mokytoja

G. Morozovienė – mokytoja

V. Plataunaitė – mokytoja metodininkė

S. Reduta – mokytoja metodininkė

K. Vilkauskienė – vyresnioji mokytoja

I. Vysockaja – mokytoja

D. Zigmantienė – vyresnioji mokytoja

III. Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

Pirmininkė – R. Ignatavičienė, mokytoja metodininkė

J. Bubelienė – mokytoja metodininkė

I. Gudlenkytė – mokytoja

R. Jauniškienė – vyresnioji mokytoja

J. Kuliukienė  – mokytoja metodininkė

I. Najulienė – mokytoja metodininkė

J. Petkevičienė – mokytoja metodininkė

M. Valentėlienė – mokytoja metodininkė

R. Vėbraitė-Ramanauskienė – vyresnioji mokytoja

D. Želvienė – mokytoja metodininkė

IV. Socialinių mokslų metodinė grupė

Pirmininkas – V. Žekonienė, mokytoja metodininkė

R. Birieta – mokytojas metodininkas

A. Čižauskienė mokytoja metodininkė

R. Kairaitytė – mokytoja metodininkė

E. Kalantienė – vyresnioji mokytoja

D. Kozlovskij – mokytojas metodininkas

L. Rimkuvienė – mokytoja metodininkė

R. Sabūnienė – mokytoja metodininkė

J. Sereičikienė – mokytoja metodininkė

A. Šadys – mokytojas

V. Turbienė – mokytoja metodininkė

V. Gamtos mokslų metodinė grupė

Pirmininkė – R. Grybaitė, mokytoja metodininkė

V. Aleknienė – mokytoja metodininkė

S. Andraikėnas – mokytojas metodininkas

S. Bačinskienė – mokytoja metodininkė

A. Bižytė-Petrovskienė – mokytoja

J. Bužinskienė – vyresnioji mokytoja

D. Burkienė – mokytoja

A. Čekauskienė – mokytoja metodininkė

Ž. Roličiūtė – mokytoja metodininkė

VI. Menų, technologijų metodinė grupė

Pirmininkė – A. Vekterienė, mokytoja metodininkė

N. Antanavičienė – mokytoja metodininkė

T. Janukėnas – mokytojas

L. Kantakevičienė – mokytoja metodininkė

R. Kisielius – mokytojas metodininkas

M. Matusevičius – vyresnysis mokytojas

H. Šklėrius – mokytojas

R. Vainorė – vyresnioji mokytoja

VII. Kūno kultūros metodinė grupė

Pirmininkas – Juozas Varnelis, mokytojas metodininkas

N. Antanavičienė – mokytoja metodininkė

J. Blažonienė – vyresnioji mokytoja

R. Gudauskas – vyresnysis mokytojas

D. Greviškis – mokytojas metodininkas

 

VIII. 1-4 gimnazijos klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė –  K. Vilkauskienė

   

Specialistai:

N. Šidagienė – sveikatos priežiūros specialistė

L. Calko – vyresnioji socialinė pedagogė

L. Kalantienė – bibliotekos vedėja

T. Kelpša – mokytojas, psichologas

Ž. Kavaliauskienė – skaityklos vedėja

L. Ribinskaitė – vyresnioji specialioji pedagogė

J. Sereičikienė – karjeros koordinatorė

 

Gimnazijos metodinė taryba:

Pirmininkė – Jūratė Montrimienė, mokytoja metodininkė

Rita Grybaitė – mokytoja metodininkė

Jūratė Janonienė – mokytoja metodininkė

Rima Ignatavičienė – mokytoja metodininkė

Žydronė Siniuvienė – mokytoja metodininkė

Juozas Varnelis – mokytojas metodininkas

Angelija Vekterienė – mokytoja metodininkė

Violeta Žekonienė – mokytoja metodininkė

Comments are closed.