Metodinės grupės

I. Lietuvių kalbos metodinė grupė

Pirmininkė – A. Urbanavičius, vyresnysis mokytojas

E. Mažeikienė – mokytoja metodininkė

J. Montrimienė – mokytoja metodininkė

Z. Pakštienė – mokytoja metodininkė

S. Sipavičiūtė – mokytoja

R. Šalčiuvienė – mokytoja metodininkė

II. Užsienio kalbų metodinė grupė

Pirmininkė – I. Rakovienė, vyresnioji mokytoja

A. Būdienė – mokytoja metodininkė

J. Baladžanian-Čemakina – vyresnioji mokytoja

R. Daugirdienė – mokytoja metodininkė

J. Janoniemė – mokytoja metodininkė

I. Karpičienė – vyresnioji mokytoja

R. Miknienė – vyresnioji mokytoja

V. Trusovienė – vyresnioji mokytoja

K. Vilkauskienė – mokytoja metodininkė

I. Vysockaja – mokytoja metodininkė

D. Zigmantienė – vyresnioji mokytoja

III. Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

Pirmininkė – D. Želvienė – mokytoja metodininkė

J. Bubelienė – mokytoja metodininkė

I. Asakavičienė – vyresnioji mokytoja

R. Ignatavičienė, mokytoja metodininkė

R. Vėbraitė-Ramanauskienė – vyresnioji mokytoja

J. Kuliukienė  – mokytoja metodininkė

J. Petkevičienė – mokytoja metodininkė

IV. Socialinių mokslų metodinė grupė

Pirmininkas – R. Birieta, mokytojas metodininkas

E. Barkovskij – be kategorijos

A. Čižauskienė mokytoja metodininkė

R. Kairaitytė – mokytoja metodininkė

D. Kozlovskij – mokytojas metodininkas

R. Sabūnienė – mokytoja metodininkė

A. Šadys – mokytojas

V. Turbienė – mokytoja metodininkė

V. Žekonienė – mokytoja metodininkė

V. Gamtos mokslų metodinė grupė

Pirmininkė – J. Bužinskienė – vyresnioji mokytoja

V. Aleknienė – mokytoja metodininkė

S. Andraikėnas – mokytojas metodininkas

A. Bižytė-Petrovskienė – mokytoja

D. Burkienė – mokytoja

R. Grybaitė, mokytoja metodininkė

A. Miloserdov – be kategorijos

Ž. Roličiūtė – mokytoja metodininkė

VI. Menų ir technologijų metodinė grupė

Pirmininkė – A. Vekterienė, mokytoja metodininkė

A. Valotkienė – mokytoja

L. Kantakevičienė – mokytoja metodininkė

R. Kisielius – mokytojas metodininkas

M. Matusevičius – vyresnysis mokytojas

VII. Fizinio ugdymo metodinė grupė

Pirmininkas – A. Nachajus – vyresnysis mokytojas

J. Blažonienė – mokytoja metodininkė

R. Gudauskas – vyresnysis mokytojas

D. Greviškis – mokytojas metodininkas

N. Kibildienė – mokytoja

 

VIII. 1–4 gimnazijos klasių auklėtojų metodinė grupė

Pirmininkė – Augustė Valodkienė, mokytoja

   

Specialistai:

L. Calko – vyresnioji socialinė pedagogė

L. Vitkė  – mokytoja, psichologė

Ž. Kavaliauskienė – skaityklos vedėja

L. Ribinskaitė – vyresnioji specialioji pedagogė

 

Gimnazijos metodinė taryba:

Pirmininkas – Jūratė Montrimienė, mokytoja metodininkė

Ramūnas Birieta – mokytojas metodininkas

Andrejus Nachajus – vyresnysis mokytojas

Jūratė Bužinskienė – vyresnioji mokytoja

Daiva Želvienė – mokytoja metodininkė

Algimantas Urbanavičius – vyresnysis mokytojas

Angelija Vekterienė – mokytoja metodininkė

Ingrida Rakovienė – vyresnioji mokytoja

Augustė Valotkienė – mokytoja

Comments are closed.