Darbo užmokestis

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJA

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

 DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2019 metai

2020 metai

Darbuotojų skaičius

II ketvirtis

Ugdymo įstaigos administracija      
Direktorius

1

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

2148,66

2

2300,32

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Tarnautojai ugdymo įstaigoje      
Mokytojai

1393,45

53

1416,80

Pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas)

1116,20

4

1151,20

Ugdymo aprūpinimo darbuotojai      
Vyriausiasis buhalteris, buhalteris

1

Bibliotekininkai

1340,75

2

1409,47

Raštinės darbuotojai

1123,64

2

1233,96

Pastatų priežiūrėtojai

709,30

3

777,14

IT specialistai

1297,50

2

1452,00

Valytojai

555,00

8

607,00

Rūbininkas

555,00

1

607,00

Budėtojai, kiemsargiai, sargai

555,00

6

607,00

Gimnazijos direktorius                                                                                                                 Sigitas Andraikėnas

 

Vyr. buhalterė                                                                                                                              Giedrė Krenevičienė 

Comments are closed.