Darbo užmokestis

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJA

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

 DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2020 metai

2021 metai

Darbuotojų skaičius

I ketvirtis

Ugdymo įstaigos administracija      
Direktorius

1

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

2300,32

2

2313,04

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Tarnautojai ugdymo įstaigoje      
Mokytojai

1452,60

50

1535,79

Pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas)

1170,33

3

1233,36

Ugdymo aprūpinimo darbuotojai      
Vyriausiasis buhalteris, buhalteris

1

Bibliotekininkai

1409,47

2

1508,93

Raštinės darbuotojai

1233,96

2

1375,88

Pastatų priežiūrėtojai

798,22

3

973,50

IT specialistai

1452,00

2

1557,60

Valytojai

607,00

8

642,00

Rūbininkas

607,00

1

642,00

Budėtojai, kiemsargiai, sargai

607,00

6

642,00

Gimnazijos direktorius                                                                                                                 Sigitas Andraikėnas

 

Vyr. buhalterė                                                                                                                              Giedrė Krenevičienė 

Comments are closed.